DIENSTEN & TARIEVEN

MCF Taxaties wil graag dat haar klanten goed geïnformeerd zijn. Op deze pagina vindt u daarom een inhoudelijke toelichting op de verschillende taxatiediensten in de regio Breda en de bijbehorende tarieven. Mocht u na het lezen van deze informatie toch nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd even contact met ons opnemen.

Welke taxatie heb ik nodig?

MCF Taxaties biedt verschillende taxatieproducten aan voor woningen (en appartementen). Het verschil in deze producten zit hem in de validatie (extra controle door het NWWI) en de omvang van het rapport.

Een geldverstrekker zal in de meeste gevallen een uitgebreid NWWI-gevalideerd taxatierapport eisen als betrouwbare grondslag voor een hypothecaire lening. In sommige gevallen volstaat echter een verkort taxatierapport, de zogenaamde hybride taxatie (ook wel desktoptaxatie of bureauwaardering genoemd).

Tot slot bestaan er situaties waarin een niet-gevalideerd taxatierapport voldoet, denk hierbij aan een boedelverdeling bij echtscheiding of erfenis.

VOOR ELKE SITUATIE EEN GESCHIKTE TAXATIE

MCF Taxaties biedt verschillende taxatieproducten aan voor woningen (en appartementen). Het verschil in deze producten zit hem in de validatie (extra controle door het NWWI) en de omvang van het rapport.

Een geldverstrekker zal in de meeste gevallen een uitgebreid NWWI-gevalideerd taxatierapport eisen als betrouwbare grondslag voor een hypothecaire lening. In sommige gevallen volstaat echter een verkort taxatierapport, de zogenaamde hybride taxatie (ook wel desktoptaxatie of bureauwaardering genoemd).

Tot slot bestaan er situaties waarin een niet-gevalideerd taxatierapport voldoet, denk hierbij aan een boedelverdeling bij echtscheiding of erfenis.

ONS AANBOD

DIENSTEN EN TARIEVEN

Hieronder vindt u per type taxatierapport een toelichting en het tarief. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW en eventuele validatiekosten.

Advies: Raadpleeg uw financieel adviseur om er zeker van te zijn dat u het juiste type taxatierapport aanvraagt.

NWWI-GEVALIDEERDE TAXATIE

Tarief:

€ 595,00 incl. BTW

(toeslag € 55,00 voor verbouwingstaxatie)

Het NWWI 

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, is een stichting (zonder winstoogmerk) die in 2009 is opgericht met als doel om geldverstrekkers, intermediairs en consumenten inzicht te bieden in de wijze waarop de waarde van woningen is vastgesteld.  

Geaccepteerd door alle geldverstrekkers 

Vanuit Europese en nationale regelgeving worden hoge kwaliteitseisen gesteld aan een taxatierapport indien dit als grondslag dient voor een hypothecaire lening. Het NWWI controleert (valideert) de taxatierapporten van aangesloten Register-Taxateurs op kwaliteit en objectiviteit. Een NWWI-gevalideerd taxatierapport is daardoor per definitie een hoogwaardig taxatierapport dat inmiddels door alle geldverstrekkers in Nederland wordt geaccepteerd en vaak zelfs verplicht wordt gesteld. 

Wil je meer weten over het NWWI? Op de website van het NWWI is veel informatie te vinden over onder andere de organisatie en hun werkwijze: www.site.nwwi.nl.

Direct een taxatie aanvragen? Ga naar onze contactpagina.

DESKTOPTAXATIE / BUREAUWAARDERING

Tarieven:

Calcasa rapport: € 75,00 incl. BTW

Bureauwaardering: € 249,00 incl. BTW

 

De hybride taxatievorm 

Diverse organisaties uit de vastgoedbranche hebben, in reactie op nieuwe internationale regelgeving, in 2021 gezamenlijk een product tot stand gebracht waarbij er wél sprake is van tussenkomst van een Register-Taxateur, maar waarbij deze taxateur de woning niet ter plaatse inspecteert. Deze ‘hybride’ taxatievorm wordt de Bureauwaardering genoemd. Een andere, soortgelijke, hybride taxatievorm is de Desktoptaxatie van Calcasa. Omdat, onder andere, de staat van onderhoud van de woning niet is meegenomen in het waarderingsproces, is het betrouwbaarheidsgehalte van de vastgestelde marktwaarde lager dan bij een uitgebreid (NWWI-gevalideerd) taxatierapport. Daarentegen zijn hybride taxaties aanzienlijk goedkopere producten.

Waarom een hybride taxatie

Tot voor kort was het mogelijk om in bepaalde situaties (o,a, bij een hypotheekaanvraag ter hoogte van maximaal 90% van de waarde van de woning) slechts een kort geautomatiseerd waarderapport aan een bank te verstrekken (het oude Calcasa-rapport). Vanuit de Europese regelgeving is het echter per 30 juni 2021 voor bancaire geldverstrekkers niet meer mogelijk om enkel en alleen -dus zonder taxateur- gebruik te maken van een dergelijk geautomatiseerd rapport. Om die reden zijn de hybride taxatievormen in het leven geroepen.

Direct een taxatie aanvragen? Ga naar onze contactpagina.

 

OVERIGE TAXATIEDIENSTEN

Tarief

€ 550,00 inclusief BTW

Geen hypotheek nodig, wel een taxatierapport

Ook als er geen sprake is van verhuizen, verbouwen of aanpassen van een bestaande hypotheek, zijn er situaties denkbaar waarbij de marktwaarde van een woning op professionele wijze moet worden vastgesteld. Denk hierbij aan een echtscheiding, waarbij één van de partijen in de woning wilt blijven wonen of een erfkwestie, waarbij de waarde van de woning op een bepaalde peildatum dient te worden vastgelegd.  

 

Plausibiliteitsverklaring in plaats van validatie 

In de praktijk komt het er vaak op neer dat er een uitgebreid taxatierapport wordt opgesteld, zodat duidelijk is hoe de taxateur tot de marktwaarde is gekomen.  In plaats van validatie door het NWWI, zal het taxatierapport echter worden gecontroleerd door een tweede Register-Taxateur, waarna er een zogeheten ‘plausibiliteitsverklaring’ van deze taxateur aan het taxatierapport wordt gehecht. 

Direct een taxatie aanvragen? Ga naar onze contactpagina.

De taxateur komt bij u langs voor de taxatie en een NWWI gevalideerd taxatierapport

CONTACTFORMULIER

Contact

Jacobusstraat 31| 4834 WL Breda

Openingstijden

Ma – vr: 09.00u – 18.00u

Za: 10.00u – 15.00u

MFC Taxaties in regio Breda
Vastgoedcert K-RMT Kandidaat Register Makelaar Taxateur
Gediplomeerd Register Taxateur
NWWI-gevalideerde taxatie
VBO Vereniging van Makelaars en Taxateurs
MCF Taxaties